Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých - II. ročník

6. 11. 2022
Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Národní pedagogický institut, Svaz personalistů ČR a Úřad práce ČR připravili opět konferenci, která zahájila Týden vzdělávání dospělých 2022 v Královéhradeckém kraji. Konference byl organizována pod hlavičkou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje.
  • Zaměstnanost
  • Konference

V pondělí 7. listopadu 2022 se v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uslutečnil druhý ročník Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých. Program byl nabitý a pný zajímavých příspěvků. V předsálí měli účastníci možnost vyzkoušet si některé moderní technologie využitelné při vzdělávání a případně se podívat na prezentaci autorizovaných osob.

Záznam je možné shlédnout na našem YouTube kanále

Hlavní body programu:

 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE