5. Veletrh sociálního podnikání

6. 11. 2022
5. ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové je již minulostí. Účast na letošním ročníku byla opravdu veliká, na své si přišli jak ti, kteří se o oblast sociálního podnikání aktivně zajímají a přišli si na veletrh poslechnout odborné přednášky a novinky o tom, kam bude sociální podnikání v ČR směřovat, tak i ti, kteří se chtěli inspirovat krásnými produkty sociálních podniků a jejich koupí tyto podniky podpořit.
  • Sociální podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem uspořádalo 3. listopadu 2022 již pátý ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové. V dopolední části proběhla řada zajímavých prezentací. Přítomní byli seznámeni s připravovaným zákonem o sociálním podnikání, možnostech financování sociálního podnikání (OPZ+), s odpovědným veřejným zadáváním, s krajským dotačním titulem pro sociální podniky, s regionálním sociálním inkubátorem, ale i s dalšími zajímavými příspěvky.

V odpolední části se konal Kulatý stůl na téma spolupráce sociálních podniků a speciálních škol.

Prezentace z dopoledního i odpoledního bloku Veletrhu jsou ke stažení zde

Na své si přišli i ti, kdo již s nákupy vánočních dárků. V předsálí totiž čekala pestrá prezentace stánků sociálních podniků, kde si mohli návštěvníci zakoupit výrobky jako jsou keramika, šité výrobky, mýdla, tašky, dřevěné výrobky, bižuterie, sušené ovoce mrazem, chutney, sirupy a spoustu dalších krásných dárků.

Úvodem byl pokřtěn Katalog sociálních podniků Královéhradeckého kraje. Katalog je k dostání jak na Centru investic, rozvoje a inovací, tak i na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Dále bude distribuován na nejrůznějších akcích. Katalog v současné době obsahuje přes 30 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání. Díky katalogu budou moci veřejné instituce, firmy a další organizace lépe a efektivněji nakupovat odpovědně a od dodavatelů z našeho regionu.

 Katalog ke stažení

Na webu www.socialnipodnikani.cz je k dispozici také webová verze katalogu, kde je možné podniky třídit dle oborů činností, či náhradního plnění. Je zde také k zobrazení i interaktivní mapa, která zobrazuje všechny zapojené podniky.

V případě zájmu je možné si vyžádat zaslání katalogu i poštou. Více informací poskytne: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz