Dotační program pro sociální podniky v Královéhradeckém kraji

23. 11. 2022
Sociální podniky z Královéhradeckého kraje můžou opět žádat o krajské dotace na podporu svého podnikání.
  • Sociální podnikání

Královéhradecký kraj letos opět vyhlásil dotační program, který je určený pro sociální podniky podnikající na území Královéhradeckého kraje. Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v jejich rozvoji, ale také podpořit vznik nových sociálních podniků v kraji. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program pro tento rok je 1 000 000 Kč. 

Stručné informace:

Datum zahájení výzvy: 01.12.2022 8:00:00
Datum ukončení výzvy: 18.01.2023 14:00:00
Typ dotace: investiční / neinvestiční
Rozmezí dotace: 20 000 Kč - 100 000 Kč
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu:    90 %
Žádosti o dotaci se podávají elektronicky, prostřednictvím aplikace DOTIS.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na Dotačním portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Celé znění dotačního programu včetně jeho přílohy si můžete stáhnou níže.

Dne 29.11.2022 proběhne Webinář k vyhlášení tohoto dotačního programu Podpora sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje. Podrobnější informace a registraci najdete zde.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.