Živá knihovna povolání opět v Hradci Králové

22. 11. 2022
Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a místními zaměstnavateli z okresu Hradec Králové připravil pro žáky posledních ročníků základních škol již šestý ročník akce s Živá knihovna povolání.
  • Zaměstnanost

Další ročník Živé knihovny povolání se uskutečnil dne 11. listopadu 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Knihovnu navštívily tři stovky žáků devátých ročníků hradeckých základních škol. Žáci postupně navštívili šest stanovišť, na kterých jim zaměstnavatelé představili různá zajímavá povolání od technických, přes zdravotnických až po ekonomické. V letošním roce se prezentace zúčastnily násleudjící společnosti:

  • AXIS a.s. – společnost představila profesi svářeč a zámečník. Žáci se dozvěděli o základních metodách svařování kovů, vyzkoušeli si virtuální svařovací metodu MAG a prohlédli si také automat na orbitální svařování. Součástí prezentace byla také poznávací soutěž materiálů, které společnost běžně svařuje. Nejaktivnější žáci si mohli za odměnu odnést žeton do nákupního košíku, který si však museli dokončit ručním svařováním.
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové – zástupci prezentovali pracovní pozici všeobecná sestra, ale také žáky seznámili s dalšími možnostmi pracovního uplatnění v nemocnici. Součástí prezentace byl i nácvik kardiopulmonální resuscitace a některých dovedností sestry například odběr krve.
  • Skupina ČEZ a.s. – zástupci společnosti představili činnosti od výroby až po distribuci elektrické energie ke spotřebiteli a interaktivní formou představili žákům jednotlivé výrobní zdroje, které se využívají po celé republice. Žáci si mohli vyzkoušet nářadí a pracovní pomůcky z terénu, které využívají montéři a technici ze sekce ČEZ Distribuce. Také viděli, jak funguje elektroměr, a mohli se zeptat na cokoliv, co je k povolání elektromontéra zajímá. Největší zájem vzbudila termokamera, potěžkání izolátorů nebo výměna pojistky v pojistkové skříni.
  • Datwyler Sealing Technologies CZ, s.r.o. – společnost prezentovala pozici konstruktéra a kontrolora kvality.  Žáci si mohli zasoutěžit a zároveň si vyzkoušet, jaké to je provádět výstupní kvalitu pryžových součástek při použití rukavic a špuntů do uší.
  • Koncern MEDIS – společnost M-SILNICE a M-PROJEKCE - žáci se dozvěděli, co je náplní práce projektanta, kalkulanta, přípraváře, strojníka, stavbyvedoucího nebo zkušebního technika silniční laboratoře. Děti se aktivně zapojovali do diskuse, nejvíce je zaujaloa otázka finanční nákladnosti výstavby dálnic a informace, že síť silnic a dálnic v ČR je delší než obvod celé Země.
  • ČSOB a.s. – společnost představila pracovní pozice, které jsou v bance nezbytné například bankéř, IT specialista, vzdělavatel, právník aj. Zástupci společnosti svou prezentaci vždy ukončili kvízem z finanční gramotnosti.

Informace převzaty ze Svazu průmysluj a dopravy ČR