Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022 v Česku

7. 12. 2022
V letošním roce proběhlo opět Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS v České republice. Sčítání si zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí u výzkumné společnosti SocioFactor s.r.o. Sčítání proběhlo v první polovině roku 2022. Celý výzkum byl realizován v rámci projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
  • Dostupné bydlení

Sčítání se zaměřilo na osoby v ubytovacích zařízeních a azylových domech, osoby bez střechy a osoby ve vybraných národních subkategoriích nejistého a nevyhovujícího bydlení klasifikace ETHOS. Sčítány byly osoby, které neměly jinou možnost bydlení než tu stávající a převážně šlo o osoby s českým státním občanstvím. Výjimku tvořily osoby přespávající venku a v noclehárnách, kde byly sčítány osoby nezávisle na státním občanství, vyjma osob prchajících před aktuální ruskou agresí na Ukrajině. V azylových domech byly zahrnuty všechny osoby s obvyklým pobytem. Zároveň společnost SocioFactor zrealizovala dotazníkové šetření k poznání podrobnějších informací o lidech na ubytovnách a v nevhodném bydlení. Celý výzkum probíhal v dubnu až červnu 2022. 

Několi základní shrnutí:

  • v bytové nouzi se nachází více jak 270 tisíc osob ze sledovaných skupin,
  • osob bez střechy (přespávajících venku a v noclehárnách) žije v Česku 12 000, přičemž převažují muži (80 %),
  • v azylových domech je ubytováno 5 981 osob,
  • v bytové nouzi v ubytovnách a jiných ubytovacích zařízeních je celkem 12 445 osob žijících v 10 358 domácnostech, kde žije 1 393 dětí do 15 let a 1 915 seniorů ve věku 65 a více let. 
  • osob v bytové nouzi žijících v nevhodném bydlení je 16 058 bydlících v 4 215 domácnostech - zde bylo evidováno 7 114 dětí do 18 let a 795 seniorů ve věku 65 a více let, 
  • v přelidněných bytech (méně než 8 m² na osobu) žije 37 472 osob v bytové nouzi, přičemž víc než třetinu z nich tvoří děti do 18 let.

 Výstupy:

Informace byly převzaty z webového portálu Sociální bydlení