Zavádění flexibility a diverzity v pracovním prostředí podporuje OP Zaměstnanost plus

27. 1. 2023
Zaměstnavatelé mají stále ještě možnost požádat o dotační podporu na zavádění diverzity a flexibility do pracovního prostředí a firemní kultury. Dotační podpora nabízí cestu, jak podpořit dobré jméno firmy a jak být zajímavým zaměstnavatelem pro kvalitní zaměstnance. Navržené postupy vedou ke zvýšení loajality zaměstnanců. Možnost pracovat flexibilně zvyšuje produktivitu, rozmanitosti pracovních kolektivů vede k vyšší kreativitě i jejich větší angažovanosti.
 • Zaměstnanost

Typy podporovaných aktivit:

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE

 • zavádění nových flexibilních forem práce - zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, práce u jiného místa, flexibilní plánování směn a další
 • flexibilita pro všechny zaměstnance.

TALENT MANAGMENT PRO ŽENY

 • podpora profesního a kariérového růstu zaměstnankyň, příprava na výkon pozice s rozhodovacími pravomocemi
 • mentoring, koučink, motivace.

PRÁCE S RODIČI NA MD/RD

 • zavádění systému komunikace s rodiči na mateřské dovolené nebo na rodičovské dovolené;
 • podpora profesního rozvoje rodičů na rodičovské dovolené a po návratu do zaměstnání.

DIVERZITNÍ KOLEKTIV

 • vyrovnané zastoupení žen a mužů v pracovním kolektivu
 • změna myšlení a způsobu práce nejen manažerů a personalitů.

Rozsah podpory:

 • 1 - 10 mil. Kč

Žádat mohou následující subjekty:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • veřejné výzkumné instituce
 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • sociální partneři
 • organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

Podrobná specifikace žadatelů je k dispozici ve výzvě nebo v příloze výzvy.

Termín podání žádostí:

 • žádat je možné do 3. srpna 2023

Kontakt:

 

Možnost osobních konzultací - rezervace termínu.

Soubory ke stažení