Proběhl workshop k připravovanému zákonu o podpoře bydlení

16. 2. 2023
Minulý týden 10. února 2023 jsme společně s Královéhradeckým krajem uspořádali na půdě krajského úřadu workshop zaměřený na připravované změny v oblasti bydlení.
  • Dostupné bydlení

V bytové nouzi - na ulici, v ubytovnách, azylových domech nebo také v extrémně přelidněných bytech či v nevyhovujícím bydlení bez vody žije nejméně 270 tisíc lidí. Vyplývá to ze sčítání lidí bez domova, které si nechalo vypracovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na tuto situaci reaguje Ministerstvo pro místní rozvoj, na kterém je již více jak rok v přípravě návrh zákona o podpoře v bydlení. Zákon by měl pomoci jak lidem v bytové nouzi, tak i těm, kteří jsou ohroženi rostoucími cenami bydlení. Na workshopu jsme řešili jaká bude role měst a obcí, krajů, ale i neziskového sektoru. 

Program a podklady:

10:00 - 12:00   Návrh zákona o podpoře v bydlení - prezentace ke stažení 

… Mgr. et Mgr. Anna Hájková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

12:15 - 13:00  Možnosti financování - připravované programy na MMR  - prezentace ke stažení 

… Ing. Pavel Vermach, PhD., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

13:00 - 13:30   Monitorování dostupného bydlení v kraji - prezentace ke stažení 

… Mgr. Jana Hanušová, Centrum investic, rozvoje a inovací