První ročník inkubátoru sociálních podniků proběhl úspěšně

9. 5. 2023
Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje realizovalo první (pilotní) ročník Inkubátoru sociálních podniků.
  • Sociální podnikání

První ročník inkubátoru sociálních podniků Královéhradeckého kraje proběhl od listopadu 2022 do března 2023. Do tohoto ročníku se přihlásilo 8 regionálních sociálních podniků, z nichž hodnotící komise vybrala 5. V průběhu prosince až března jim byla poskytnuta podpora formou poradenství, vzdělávání, mentoringu a exkurzí.

V prvním ročníků byly vybrány tyto podniky:

  1. Péče o duševní zdraví - Výměník, z.s.
  2. Aufori, o.p.s. - Sociální podnikání Švadlenky
  3. OCHJ Veronika s.r.o. - sociální podnik
  4. NACHARITU s.r.o.
  5. Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Podpora byla poskytnuta formou poradenství, vzdělávání, mentoringu a exkurze. Každé firmě byl na začátku sestaven plán podpory, který zahrnoval sumu aktivit v rozsahu 20 až 30 hodin. Stěžejní částí byl mentoring, díky němuž měly firmy možnost probrat svoje problémy či vize se zkušenými experty z oblasti plánování, financování, marketingu, právní aspekty spojené se sociálním podnikáním a další. Zapojené firmy absolvovaly také společné vzdělávání na téma vyjednávání a prodejní dovednosti. Některé z nich měly možnost navštívit sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. a načerpat spoustu informací a inspirace pro svůj další rozvoj.

Cílem této aktivity je nejen podpořit vzniku nových sociálních podniků v Královéhradeckém kraji, ale také přispět k rozvoji těch stávajících. Královéhradecký kraj podporuje sociální podnikání prostřednictvím Regionálního centra podpory sociálního podnikání již od roku 2015 a od roku 2021 vyhlašuje krajský dotační program pro sociální podniky. Díky systematické podpoře rozvoje sociálního podnikání na svém území, tak napomáhá i rozvoji jejich pozitivního celospolečenského dopadu jako je zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce, rozvoj lokální ekonomiky, zlepšování životního prostředí atd.

Více informací najdete na našem webu.