Soutěž Buďte inspirací - Inovativní projekt odstartována

8. 6. 2023
Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací vyhlásil pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje další ročník soutěž Buďte inspirací 2023. Sběr přihlášek bude trvat do konce července.
  • Atraktivní region

Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Ocenění o nejlepší inovativní projekt, vyhlašovaný Regionální stálou konferencí, proběhne již potřetí. První ročník se uskutečnil v roce 2020, druhý v roce 2022. Projekt mohli přihlásit zástupci měst a obcí, jimi zřizované organizace, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí z Královéhradeckého kraje. Do prvního ročníku, který tvořili celkem 4 kategorie, se přihlásilo 15 projektů. Do druhého ročníku bylo přihlášeno taktéž 15 projektů, tentokrát do dvou kategorií.

Zahájen příjem přihlášek do ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

Přihlášení do soutěže ZDE 

 

  Více se dozvíte ZDE