Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 zná své vítěze

19. 6. 2023
Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023 ocenila zaměstnavatele z Královéhradeckého kraje, kteří na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením. Soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků dne 6. června 2023 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.
  • Zaměstnanost

Vyhlašovatel soutěže Aspekt z. s. spolu s představiteli kraje, panem hejtmanem Martinem Červíčkem a paní náměstkyní Martinou Berdychovou, kteří převzali nad soutěží záštitu, předali ocenění těmto vítězným firmám:

1. místo společnost Hořické strojírny, spol. s.r.o. - firma běžně upravuje pracovní podmínky svým zaměstnancům, kteří i přes zhoršený zdravotní stav mohou pracovat v běžném provozu, mezi zdravými lidmi. A to i ve výrobní části.

2. místo společnost April hotel Panorama - management hotelu umožnil zaměstnání nevidomého maséra a kompletně mu k tomu připravil podmínky, aby mohl fungovat zcela samostatně.

3. místo ocenění získali dva zaměstnavatelé:

  • Farma Brocná s.r.o. - firma upravila prostředí a nastavila práci pro člověka, který je na invalidním vozíku; 
  • GASTRO KOŘENÍ s.r.o. Ocenění jim náleží za jejich přístup při zaměstnání čtyř osob s mentálním postižením.

Porota hodnotitelů se také rozhodla udělit Čestné uznání Městu Meziměstí za dlouhodobé společensky zodpovědné chování v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

V letošním ročníku se sešlo celkem 32 nominací, z toho 18 bylo zařazeno do hodnocení hodnotící komisí. Některé nbominace musely být vyřazeny z důvodu, že zaměstnavatel byl z chráněného trhu práce. Soutěž je určena pouze pro zaměstnavatele z otevřeného trhu práce. Potřeba podpory umísťování osob s postižením na otevřenému trhu práce byla vyjadřována i v úvodních proslovech, například ředitele Úřadu práce Martina Horáka. Obdobně se k tomu staví i Ministerstvo práce a sociálních věcí -  paní Kateřina Štěpánková, vrchní ředitelka sekce zaměstnanosti na MPSV uvedla při zakončení stejné soutěže v Praze:  „Budeme se nyní snažit více podporovat zaměstnavatele, jako jste vy, kteří se nebojí, bourají předsudky, bariéry a zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce.“

V letošním roce se patronkou soutěže stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Záštitu převzaly Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR. Hlavním sponzorem Stejné šance je Česká mincovna. Záštitu soutěži v kraji udělil Královéhradecký kraj, Pakt zaměstnanosti a partnerem soutěže je Krajská pobočka Úřadu práce. Vyhlášení bylo realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Sponzorem akce v našem kraji byla také Kytice z vesnice paní Lenky Hlaváčkové a Rodinná keramika z Náchoda pana Zdeňka Dočkala.  

Zdroj: Tisková zpráva ASPEKT z.s.