Kulatý stůl: Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním

7. 9. 2023
Dne 6.9.2023 proběhlo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje setkání k tématu zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním.
  • Sociální podnikání

Česká asociace streetwork, o.p.s. a Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje uspořádali 6.9.2023 kulatý stůl na téma: Zaměstnávání osob se sociálním znevýhodněním. Diskutovalo se o sociálním podnikání a zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním. Byla zde představena metoda tréninkového zaměstnávání, připravované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a příklady zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob z našeho reginu.

Celou akci uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Mgr. Martina Berdychová a pak už svou práci, metody a výsledky prezentovaly sociální podniky Restart Shop, Švadlenky a PDZ Výměník. Dále zde byly také představeny aktivity projektu „Příležitost pro začátek“, který navazuje na projekt „Do praxe bez bariér“.

Setkání se zúčastnilo více jak 50 osob z řad sociálních podniků, zaměstnavatelů, zástupců úřadu práce, sociálních pracovníků a dalších aktérů. Cílem setkání bylo informovat je o metodě tréninkového zaměstnávání, jejích přínosech i limitech, aby mohli využívat potenciál zaměstnávání lidí se sociálním znevýhodněním. 

Prezentace z této akce si můžete stáhnout níže.