Založení Regionálního centra

2. 2. 2024
  • Dostupné bydlení

Dne 30. ledna 2024 se v Paláci Orbis v Praze uskutečnilo 1. setkání k založení Regionálních center. Výsledkem jednání byl podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi Státním fondem podpory investic (SFPI) a Českou asociací rozvojových agentur na zajištění realizace projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“. Jedná s eo komponentu „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy. 

Regionální centrum zahájí svou činnost na území Královéhradeckého a Libereckého kraje od dubna 2024. Jeho hlavním cílem bude nastartovat výstavbu nájemního bydlení v obcích. Centrum nabídne poradenství, metodiky, příklady dobré praxe a bude otevřené pro spolupráci se všemi obcemi, které mají zájem rozšiřovat a zlepšovat svůj bytový fond.