Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ - ještě měsíc je možné se přihlásit

21. 4. 2022
Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje vyhlásil 1. dubna 2022 soutěž o ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Hlavním cílem je ocenit společnosti, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve vyšším věku, mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu případně zaměstnávají osoby v seniorském věku. Přínos soutěže bude také v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.
 • Zaměstnanost

Vyhlašovatel:

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje   

Partneři:

 • Královéhradecký kraj - záštita hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - záštita
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Úřad práce české republiky, krajská pobočka Hradec Králové 
 • Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku
 • ZOO Dvůr Králové nad Labem
 • MARLIN, s. r. o.
 • Mediální partneři - Český rozhlas, Deník, MAFRA, V1

Soutěžní kategorie:

 • malé a střední společnosti 0-249 zaměstnanců
 • velké společnosti nad 250 a více zaměstnanců

Účastníci: 

 • podnikatelské subjekty
 • veřejná a státní správa
 • neziskové organizace

Pro přihlášení do soutěže je potřeba vyplnit dotazník - náhled dotazníku je ZDE nebo v příloze.

Zájemci se mohou přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 8. června 2022.

VYPLNIT SOUTĚŽNÍ DOTAZNÍK

Povinné podmínky pro účastníky:

 • historie - existence společnosti 1 rok a déle
 • sídlo společnosti nebo její pobočky se nachází na území Královéhradeckého kraje

Ocenění pro vítěze:

 • originální ocenění z dílny studentů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové,
 • pamětní list s uvedením kategorie,
 • mediální prostor v partnerských médiích pro každého vítěze
 • poukaz na vzdělávací kurz v hodnotě 14.000, - Kč od společnosti MARLIN, s.r.o. – Centrum dalšího vzdělávání z oblasti informačních technologií
 • vstupenky pro zaměstnance výherce do Safari Park Dvůr Králové od společnosti ZOO Dvůr Králové a.s.

Hodnocení účastníků soutěže

Výhercem ocenění v každé kategorii se stane společnost s nejvyšším počtem bodů v kritériích hodnocení. Hodnoceny budou dvě oblasti:

 1. Strategie v oblasti lidských zdrojů (váha 30 %) – do této kategorie spadá oblast Vzdělávání managementu firmy týkající se práce se zaměstnanci 55+ a Personální strategie ve vztahu k Age managementu
 2. Výhody pro zaměstnance 55+ (váha 70 %) – do této oblasti spadají oblasti Přechod na jinou pracovní pozici odpovídající věku zaměstnance; Vzdělávání pro osoby 55+ nad rámec vzdělávacího systému společnosti; Flexibilní formy zaměstnávání pro osoby 55+;  Aktivní podpora  mezigenerační spolupráce; Uvolnění pracovníků s ohledem na zajištění péče o osobu blízkou

V rámci soutěže bude vyhlášen vždy jeden vítěz v dané soutěžní kategorii.

Kompletní přehled přihlášených a výherců bude zveřejněn na webu Zaměstnaný region, kde bude vytvořena samostatná sekce ocenění.

Výhercům bude toto ocenění předáno při slavnostním vyhlášení vítězů na podzim roku 2022. Termín slavnostního vyhlášení a místo bude upřesněno v průběhu soutěže. 

Kontaktní osoby:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Mgr. Jana Hanušová
telefon.:+420 775 553 929
e-mail: hanusova@cirihk.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Bc. Klára Stannerová
telefon: +420 722 954 667
e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz


              

    

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.