Významný den pro projekt „Do praxe bez bariér“

21. 9. 2019
První absolventi si odnesli certifikáty o úspěšném absolvování odborné praxe ve firmě
  • Zaměstnanost

Ve čtvrtek 19. září se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje sešlo 11 absolventů odborných praxí společně se svými rodiči a zástupci mentorů z firem, kde svou praxi absolvovali. Přišli, aby si z rukou radního pana Bc. Pavla Hečka, partnerů projektu a realizačního týmu projektu, převzali certifikáty, potvrzující jejich úspěšnou účast v projektu. Odborné praxe jim byly zprostředkovány v projektu „Do praxe bez bariér“, který je spolufinancován Evropskou unií, operačním programem Zaměstnanost. Projekt realizuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s partnery – Centrum investic, rozvoje a inovací, Úřad práce ČR a Ergotep, CSR Institut o. p. s.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na absolventy středních speciálních škol z Královéhradeckého kraje. V průběhu první poloviny roku 2019 bylo těmto mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, nabídnuto široké spektrum aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity. Účastníci projektu tak mají možnost získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový. Zároveň dílčím cílem je také propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Díky projektu již dochází k navázání jejich vzájemné spolupráce, která by měla pokračovat i po ukončení našeho dvouletého projektu.

V první roce realizace se projektových aktivit zúčastnilo celkem 92 mladých lidí, z toho odborné praxe si vyzkoušelo 26 z nich.

Projekt je vnímám velmi pozitivně ze strany všech zapojených. Na společném setkání bylo velmi příjemné si vyslechnout kladnou zpětnou vazbu nejenom samotných absolventů odborných praxí, kterým bylo umožněno nahlédnout do pracovního prostředí, ale i zástupců z řad zaměstnavatelů, kterým projekt také přináší mnoho nových zkušeností.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.