Sociální podnikání

Na této webové stránce se stručně a přehledně dozvíte vše, co by vás mohlo o sociálním podnikání zajímat. Naleznete zde možnosti podpory sociálního podnikání, aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání i nabídku sociálních podniků z našeho kraje. Stránka se dále dělí na 2 sekce podle cílové skupiny, pro kterou jsou určeny: