Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+

Ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+ je vyhlašována pod záštitou Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Ocenění je jednou z kategorií soutěže Buďte inspirací v Královéhradeckém kraji.

Hlavním cílem ocenění je představit zaměstnavatele, kteří věnují pozornost věkové struktuře svých zaměstnanců, umí s ní pracovat, dávají příležitost osobám ve vyšším věku nebo mají nastaven systém postupného odchodu do důchodu. Přínos soutěže je v propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění společností, které dokáží pracovat s metodami udržování a podporou pracovních schopností starší generace.

První ročník ocenění

 Rok 2022

Druhý ročník ocenění

Rok 2023 

Třetí ročník ocenění

 Rok 2024