Odborná příprava v prostředí firem

PRVKY DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI

Královéhradecký kraj neustále vyvíjí snahu zkvalitňovat a posilovat odborné vzdělávání na středních školách, které zřizuje. Na podzim roku 2018 se kraj připojil k pilotnímu projektu, který ověřuje využití prvků duálního vzdělávání na středních odborných školách a učilištích. Do projektu se zapojují školy převážně s tříletými obory strojírenského a elektrotechnického zaměření:

 • Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
 • Střední škola strojírenská a elektrotechnická (se sídlem Kumburská 846, Nová Paka)
 • Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Hlavním cílem je zvýšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce, a to zejména pomocí: 

 • hlubšího propojení firemního a školského prostředí – maximální využití potenciálu firem,
 • společného definování obsahu oborů a zaměření odborné přípravy žáků,
 • intenzivní spolupráce při odborném výcviku.

Zajímavá témata, dokumenty, odkazy:

 • Odborná příprava v prostředí firem – využití prvků duálního vzdělávání v praxi – příručka Svazu průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti pro zapojení zaměstnavatelů do partnerství se středními odbornými školami

     pdf soubor ke stažení

 • Daňové úlevy pro zaměstnavatele v odborném vzdělávání

     pdf soubor ke stažení

 • Vzdělávání lektorů pro přípravu instruktorů ve firmách

     pdf soubor ke stažení