Pilotní projekt Pronájem s garancí

Pronájem s garancí je pilotním projektem, který je financován Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a realizován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), nevládním sektorem a agenturou Tvůj správce. Projekt je určen pouze pro města Hradec Králové a Pardubice a jejich blízké okolí. Díky projektu se v těchto městech zvýší dostupnost bydlení pro ty, kteří ho potřebují.

Vlastníci bytů v městech Hradec Králové a Pardubice včetně jejich blízkého okolí mají možnost se do tohoto projektu zapojit a pronajmout skrze něj svůj byt.

Co všechno projekt nabízí:

  • Garantovaný nájem - nájemné obdržíte každý měsíc nehledě na obsazenost bytu. 
  • Převzetí zodpovědnosti - veškeré opravy i problémy vyřeší za vás a o všem vás informují.
  • Rostoucí příjmy - s rostoucí výší nájemného vzrostou i vaše příjmy.
  • Ověřeného podnájemníka - podnájemníci jsou prověření, nemusíte se bát neplatičů ani výtržníků.
  • Dlouhodobý podnájem - zaměřeno na dlouhodobé pronájmy.
  • Pravidelné reporty - zasílání detailních hlášení o stavu bytu.

Pronajímatelé získají nejen jistotu pravidelného příjmu, ale také vstupní bonus ve výši 30 tisíc Kč.