Platforma dostupného bydlení v KHK

Dostupné bydlení je jedním z aktuálních témat, která nejsou řešena pouze na celostátní úrovni, ale mají významný regionální dopad. Královéhradecký kraj se rozhodl ve spolupráci s dalšími aktéry aktivně zapojit do této problematiky.

V druhé polovině roku 2018 byla ustavena Platforma dostupného bydlení Královéhradeckého kraje, jejíž cílem má být v prvních krocích přenos informací, sdílení dobré praxe a koordinace aktivit. Do její činnosti jsou zapojeni zástupci Královéhradeckého kraje, Agentury pro sociální začleňování, MMR, MPSV, Úřadu práce, zástupci obcí a MAS v KHK, Univerzita Hradec Králové, Oblastní charita v Hradci Králové, zástupci neziskového sektoru a sociálních podniků a další aktéři pracující s cílovými skupinami sociálního bydlení (zástupci vazební věznice, výchovných ústavů apod.).