Přehled již realizovaných akcí

Za dobu své existence od září 2015 realizovalo množství, exkurzí, seminářů, konferencí a workshopů související s tématem sociálního podnikání:
  • Konference, semináře, workshopy – 7 akcí s účastí téměř 550 osob
  • Exkurze do sociálních podniků – 8 exkurzí do 5 úspěšných sociálních podniků s účastí 120 osob
  • Vzdělávací moduly – 6 vzdělávacích akcí, kde bylo proškoleno 90 osob
  • Individuální konzultace – více jak 15 subjektům

     

     

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.