Přehled již realizovaných akcí

Za dobu své existence od září 2015 realizovalo množství, exkurzí, seminářů, konferencí a workshopů související s tématem sociálního podnikání: