Příběhy absolventů profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací sehrává velmi významnou roli jak ve vzdělávacím systému, tak především na pracovním trhu. Jedná se o státem garantovaný systém, který nabízí možnost získat osvědčení o tom, co umíte, bez ohledu na to, jak jste se to naučili. Každý plnoletý občan České republiky může získat celostátně uznávané osvědčení potvrzující jeho profesní kvalifikaci, aniž by se musel vrátit na dlouhou dobu do školních lavic. Důležité je prokázat znalosti a dovednosti v oboru a úspěšně složit profesní zkoušku u autorizované osoby, která vystaví osvědčení o získání profesní kvalifikace. Následující příběhy jsou konkrétními příklady z praxe, jak profesní kvalifikace pomohla různým lidem při uplatnění na trhu práce.

Profesní kvalifikace PEKAŘ/PEKAŘKA

Josef, 24 let, Královéhradecký kraj 

Pracovní zkušenosti:

 • pracovní zkušenosti jsem získal částečně na praxi v rámci studia na střední škole, kterou jsem nedokončil. A také jsem pracoval jako zaměstnanec pražské pekárny

Důvod volby profesní zkoušky               

 • Uvědomil jsem si, že chci získat střední vzdělání a výuční list. Bohužel střední škola, kterou jsem studoval, nenabízela dálkové studium.
 • Profesní kvalifikace mi nabízí rychlejší cestu. V tuto chvíli jsem první profesní kvalifikaci složil úspěšně, nyní mě čeká druhá. Věřím, že ji zvládnu dobře jako tu první.
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci mi pomůže získat výuční list, a to mi otevře dveře buď k lepším pracovním příležitostem anebo mi to pomůže k rozjetí vlastního byznysu. Uvidím, kam mě cesta zavede.

Příprava ke zkoušce a zkouška samotná

 • Nemusel jsem absolvovat žádný přípravný kurz, jelikož jsem měl dostatečné znalosti ze střední školy, kterou jsem nedokončil a také jsem nabral zkušenosti v bývalém zaměstnání, kde jsem působil na pozici pekař.
 • Samotná profesní zkouška není obtížná, stačí se na ní dobře připravit. Probíhá tak, že člověk nejdříve využije znalosti, co se naučil v teoretické části a pak složí samotnou praktickou část. Za mě je praktická část jednoduší než ta teoretická. Člověk přijde, napíše si na papír postup, potřebné suroviny, jejich gramáž, kterou bude potřebovat a poté, co to má sepsané, upeče daný výrobek.

Doporučujete profesní zkoušku 

 • Určitě zkoušku doporučuji, je to celkem zajímavá zkušenost. Člověk tam potká zajímavé lidi se stejným cílem, užije si i zábavu a nabere zkušenosti, které může uplatnit jak v profesním, tak i v osobním životě. 

Profesní kvalifikace SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

Tobiáš, 18 let, Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Pracovní zkušenosti:

 • pracuji jako řidič rozvoz jídla 

Důvod volby profesní zkoušky

 • V minulém školním roce jsem neudělal závěrečnou zkoušku - učební obor Obráběč kovů, SŠ Podorlické vzdělávací centrum v Dobrušce, nezvládnul jsem teorii. Ve škole jsem chodil na praxe a praktickou část ovládám dobře.
 • To mě motivovalo k rozhodnutí pro profesní zkoušky, abych na to měl papír, až budu v oboru hledat práci: Strojírenský obor mě baví a chtěl bych se tím živit.

Příprava ke zkoušce a zkouška samotná

 • Pro Obráběče kovů potřebuji 3 zkoušky
 • Zkoušku Soustružníka kovů už mám za sebou, protože si toho hodně pamatuji ze školy a bavilo mě to, tak jsem nepotřeboval chodit na celý kurz. Přišel jsem jen na několik hodin na konzultaci do školy a šel rovnou ke zkoušce.
 • Nyní mě čekají ještě další 2 zkoušky. Když je zvládnu, jsem domluvený s ředitelem, že zkusím závěrečnou zkoušku, abych měl výuční list.

Doporučujete profesní zkoušku

 • Ano, doporučuji.
 • Myslím, že i v budoucnosti, pokud bych se chtěl uplatnit v jiném oboru, tak budu zase uvažovat o Národní soustavě kvalifikací.
 • Věřím, že i další lidé, kteří hledají nové uplatnění, protože třeba v dosavadním oboru pracují už dlouho, tak pro ně může být profesní zkouška zajímavou cestou, jak této změny dosáhnout.

Profesní kvalifikace POMOCNÝ KUCHAŘ/KUCHAŘKA 

Profesní kvalifikace POMOCNÝ ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Veronika, 22 let, Opatovice nad Labem Pardubický kraj

Pracovní zkušenosti:

 • mám zkušenost jako pomocná síla v kuchyni, aktuálně pracuji jako skladnice.

Důvod volby profesní zkoušky

 • Jako pracující se nemohu plně věnovat dálkovému studiu, tudíž tahle forma doplnění vzdělání je pro mě nejideálnější
 • Ráda bych si dokončila výuční list v oboru Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01), a měla na trhu práce větší možnost se uplatnit 

.

Příprava ke zkoušce a zkouška samotná

 • Abych mohla k závěrečné zkoušce k výučnímu listu, potřebuji složit dvě profesní zkoušky
 • Na kurz Pomocného kuchaře jsem chodila na Střední školu profesní přípravy, Hradec Králové. Zde jsem si udělala první profesní zkoušku.
 • Zkouška se mi zdála obtížná, ale díky dobré přípravě a spolupráci s pedagogy, jsem zkoušku splnila a uspěla.
 • Nyní mě čeká ještě jedna zkouška Pomocný číšník/servírka. Pokud ji zvládnu druhou zkoušku, na stejné škole, požádám si o možnost složit  závěrečnou zkoušku. Pokud ji zvládnu, získám výuční list.

.

Doporučujete profesní zkoušku

 • ano, doporučuji všem, co by si rádi dokončilo své vzdělávání a měli na trhu práce víc příležitosti.