Příběhy absolventů profesních kvalifikací

Národní soustava kvalifikací sehrává velmi významnou roli jak ve vzdělávacím systému, tak především na pracovním trhu. Jedná se o státem garantovaný systém, který nabízí možnost získat osvědčení o tom, co umíte, bez ohledu na to, jak jste se to naučili. Každý plnoletý občan České republiky může získat celostátně uznávané osvědčení potvrzující jeho profesní kvalifikaci, aniž by se musel vrátit na dlouhou dobu do školních lavic. Důležité je prokázat znalosti a dovednosti v oboru a úspěšně složit profesní zkoušku u autorizované osoby, která vystaví osvědčení o získání profesní kvalifikace. Následující příběhy jsou konkrétními příklady z praxe, jak profesní kvalifikace pomohla různým lidem při uplatnění na trhu práce.

Profesní kvalifikace PEKAŘ

Josef, 24 let, Královéhradecký kraj 

Pracovní zkušenost:

  • pracovní zkušenosti jsem získal částečně na praxi v rámci studia na střední škole, kterou jsem nedokončil. A také jsem pracoval jako zaměstnanec pražské pekárny

Důvod volby profesní zkoušky:               

  • uvědomil jsem si, že chci získat střední vzdělání a výuční list. Bohužel střední škola, kterou jsem studoval, nenabízela dálkové studium.
    profesní kvalifikaci mi nabízí rychlejší cestu. V tuto chvíli jsem první profesní kvalifikaci složil úspěšně, nyní mě čeká druhá. Věřím, že ji zvládnu dobře jako tu první;
  • osvědčení o profesní kvalifikaci mi pomůže získat výuční list, a to mi otevře dveře buď k lepším pracovním příležitostem anebo mi to pomůže k rozjetí vlastního byznysu. Uvidím, kam mě cesta zavede.

Příprava ke zkoušce a zkouška samotná

  • nemusel jsem absolvovat žádný přípravný kurz, jelikož jsem měl dostatečné znalosti ze střední školy, kterou jsem nedokončil a také jsem nabral zkušenosti v bývalém zaměstnání, kde jsem působil na pozici pekař;
  • samotná profesní zkouška není obtížná, stačí se na ní dobře připravit. Probíhá tak, že člověk nejdříve využije znalosti, co se naučil v teoretické části a pak složí samotnou praktickou část. Za mě je praktická část jednoduší než ta teoretická. Člověk přijde, napíše si na papír postup, potřebné suroviny, jejich gramáž, kterou bude potřebovat a poté, co to má sepsané, upeče daný výrobek.

Doporučujete profesní zkoušky 

  • určitě zkoušku doporučuji, je to celkem zajímavá zkušenost. Člověk tam potká zajímavé lidi se stejným cílem, užije si tam i zábavu a nabere zkušenosti, které může uplatnit jak v profesním, tak i v osobním životě. 

.