Proběhlé události

19. 2. 2019 (13:00 - 17:00)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, sál zastupitelstva (N2.906), Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Seminář na téma Dostupné bydlení
Dostupné bydlení:
Dostupné bydlení
27. 5. 2019 (10:00 - 14:00)
Karlovo náměstí, budova MPSV
Workshop Jednotné kontaktní místo pro bydlení
Dostupné bydlení:
Dostupné bydlení
20. 6. 2019 (13:00 - 16:00)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zasedací místnost P1.906 (Albrechta z Valdštejna)
Seminář Dostupné bydlení: Možnosti financování a příklady dobré praxe II.
Dostupné bydlení:
Dostupné bydlení
9. 9. 2020 (9:00 - 16:30)
Praha, Pařížská 4
Sociální bydlení v českých obcích – zkušenosti z praxe
Dostupné bydlení:
Dostupné bydlení
2. 12. 2020 (10:00 - 11:00)
online
Webinář Evaluace projektu Podpora sociálního bydlení
Seminář:
Dostupné bydlení
9. 12. 2020 (10:00 - 11:30)
online
Webinář Dávky na bydlení II
Seminář:
Dostupné bydlení
11. 12. 2020 (10:00 - 11:00)
online
Webinář Otevřený dialog I - teorie a praxe
Seminář:
Dostupné bydlení
14. 12. 2020 (10:00 - 11:00)
online
Webinář Otevřený dialog II - praktická ukázka
Seminář:
Dostupné bydlení
17. 12. 2020 (10:00 - 12:00)
online
Webinář Hranice práce s klientem a prevence proti vyhoření
Seminář:
Dostupné bydlení
28. 1. 2021 (10:00 - 10:40)
online
Webinář Otevřený dialog - teorie a praxe
Seminář:
Dostupné bydlení
11. 2. 2021 (10:00 - 11:30)
Protikrizové plánování - webinář
Dostupné bydlení
25. 2. 2021 (10:00 - 11:30)
Práce se zadluženým klientem napříč sociálními službami - webinář
Dostupné bydlení
18. 3. 2021 (9:00 - 11:30)
On-line
Plánování seniorské politiky na úrovni obcí - kulatý stůl
Dostupné bydlení:
Dostupné bydlení
25. 3. (9:30) - 26. 3. 2021 (14:30)
On-line
Překážky v návratu lidí bez domova do bydlení. Řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě.
Konference:
Dostupné bydlení
30. 3. 2021 (13:15 - 14:00)
online
Evaluace: Dopady sociálního bydlení na klienty
Seminář:
Dostupné bydlení
12. 4. 2021 (13:00 - 14:20)
online
Motivační rozhovory
Seminář:
Dostupné bydlení
15. 4. 2021 (13:15 - 14:00)
online
Evaluace: Systémy sociálního bydlení na obcích
Seminář:
Dostupné bydlení
22. 4. 2021 (10:00 - 12:00)
online
Svéprávnost, omezování, a nástroje nahrazující omezování svéprávnosti
Seminář:
Dostupné bydlení
29. 4. 2021 (10:00 - 11:30)
online
Jak pracovat se závislostí klienta na službě?
Seminář:
Dostupné bydlení
6. 5. 2021 (10:00 - 10:40)
online
Podpora lidí trpících osamělostí
Seminář:
Dostupné bydlení