Regionální centrum v akci

O regionálním centru sociálního podnikání

Centrum podpory sociálního podnikání je platforma zaměřená na rozvoj sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací, příspěvkové organizace kraje od roku 2015. Naším cílovým klientem jsou zájemci o oblast sociálního podnikání, sociální podniky, odborná i laická veřejnost a další subjekty.


Pilíře:

 • Sociální podnikání
 • Zaměstnanost
 • Sociální bydlení
 • Společenská odpovědnost

Partneři:

 • Královéhradecký kraj
 • Centrum investic, rozvoje a inovací
 • Úřad práce ČR
 • Statutární město Hradec Králové
 • Agentura pro sociální začleňování
 • Krajská síť MAS
 • Univerzita Hradec Králové
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Centrum pro regionální rozvoj ČR
 • Ministerstvo zemědělství
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • ….další rozvoj sítě

Co děláme:

 • Poradenství a individuální konzultace, zdroje financování, dotační management
 • Síťování sociálních podniků a ostatních aktérů (Královéhradecký kraj, Úřad práce, ministerstva, školy, neziskový sektor…)
 • Propojování zaměstnavatelů z chráněného a volného trhu práce
 • Iniciace a facilitace rozvojových záměrů, popularizace oblasti

Jak to děláme:

 • Tematické konference, semináře, workshopy
 • Příklady dobré praxe – exkurze do úspěšných sociálních podniků
 • Vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj sociálních podniků
 • Veletrhy sociálního podnikání
 • Web www.zamestnanyregion.cz

 

Provoz centra

Každou středu od 13 h probíhají konzultace k sociálnímu podnikání. Konzultace jsou bezplatné, jen je zapotřebí se předem objednat u kontaktní osoby. Těšíme se na Vás.


Kontaktní osoby

Ing. Jana Smetanová

Konzultant regionálního centra podpory sociálního podnikání  telefon: +420 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz

 

Mgr. Pavel Doležal

Technická podpora pro orientaci na webu
telefon: +420 495 817 853
mobil: +420 606 087 472
e-mail: dolezal@cirihk.cz