Role

Role – principy paktu:

  • transparentnost procesů a odpovědnost za jejich dodržování;
  • spolupráce partnerů na základě znalosti místních potřeb, s využitím dat a indikátorů;
  • strategický přístup, který jde nad rámec běžné realizace projektů a programů a dokáže se adaptovat na změny v globální ekonomice;
  • kapacita k zajištění výsledků prostřednictvím vhodného monitorování a hodnocení;
  • zapojení do partnerské spolupráce na mezinárodní i národní úrovni s cílem sdílení zkušeností a zajištění efektivního dialogu s vládou a jednotlivými ministerstvy.