Sekce pro obce

Dostupnost adekvátního bydlení je jedním ze základních předpokladů pro stabilitu fungování rodiny i jednotlivce. V dnešní době však dostupnost bydlení není samozřejmostí, komplikuje jí řada faktorů, jako jsou nárůst cen bydlení, nedostupnost nájmů, přemrštěné nájmy placené obchodníkům s chudobou apod. Mezi nejzranitelnější skupiny obyvatel, které jsou ohrožené tím, že nenaleznou dostupné bydlení, jsou lidé se zdravotním postižením, lidé po návratu z ústavů všech typů (z dětských domovů, léčeben, věznic atd.), rodiny s malými dětmi, senioři, absolventi, kteří nemohou spoléhat na podporu rodičů, lidé s nízkými příjmy, kteří nebydlí ve vlastním, lidé, kteří přišli o práci.

V této sekci se dozvíte vše, co by mohlo zajímat obce v otázce dostupného bydlení: