Soutěž Buďte inspirací 2023

V rámci 3. ročníku soutěže Buďte inspirací budou vyhlášena následující ocenění:

Ocenění Inspirativní sociální podnik

Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Ocenění pro inspirativní sociální podnik bude vyhlášeno letos poprvé.

Soutěžní kategorie:

  • Inspirativní sociální podnik - hodnocení odbornou komisí
  • Inspirativní sociální podnik - cena veřejnosti

Způsobilými soutěžícími jsou podnikatelské subjekty:

  • splňující principy sociálního podnikání (podrobněji najdete níže v příloze Principy sociálního podnikání)
  • provozující své podnikatelské aktivity na území Královéhradeckého kraje (nemusí mít nutně sídlo v Královéhradeckém kaji, ale musí zde mít alespoň provozovnu)
  • bez ohledu na jejich právní formu (právní forma není omezena, může se jednat i o neziskové organizace či OSVČ)

Definice sociálního podniku:

Pro účely soutěže „Inspirativní sociální podnik“ je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl a naplňuje principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální). Podrobněji viz příloha Principy sociálního podnikání.

Přihlášení:

Zájemci se mohli přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 7. srpna 2023.

 VYPLŇTE SOUZĚŽNÍ DOTAZNÍK

Dotazník je možné si prohlédnout ZDE. Jedná se pouze o náhled. Soutěžní dotazník musí být vyplněn v on-line systému. Pro přihlášení se také do kategorie Inspirativní sociální podnik - cena veřejnosti je zapotřebí ještě poslat jednu ilustrativní fotografii na email smetanova@cirihk.cz, která pak bude uvedena u stručné charakteristiky sociálního podniku na webu.

Harmonogram soutěže:

  • 17.5.2023 Vyhlášení soutěže
  • 17.5. - 7.8.2023 Příjem přihlášek
  • 8.8. - 17.9.2023 Hodnocení přihlášek odbornou porotou
  • 21.8. - 17.9.2023 Hlasování veřejnosti
  • 10.10.2023 Slavnostní vyhlášení vítězů

Hlasování veřejnosti:

Od 21.8. do 17.9.2023 bylo možné hlasovat, jaký z přihlášených sociálních podniků vnímáte jako nejvíce inspirativní nebo se vám prostě nejvíce líbí.

 Seznam přihlášených

 Kontaktní osoba:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Jana Smetanová
telefon.:+420 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz

Výsledky 1. ročníku ocenění

 Výsledky

 Pravidla a náležitosti přihlášky: