Soutěž Buďte inspirací 2024

V rámci 4. ročníku soutěže Buďte inspirací budou vyhlášena následující ocenění:

Ocenění Inspirativní sociální podnik

Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Soutěžní kategorie:

  • Inspirativní sociální podnik - hodnocení odbornou komisí
  • Inspirativní sociální podnik - cena veřejnosti

Způsobilými soutěžícími jsou podnikatelské subjekty:

  • splňující principy sociálního podnikání (podrobněji najdete níže v příloze Principy sociálního podnikání)
  • provozující své podnikatelské aktivity na území Královéhradeckého kraje (nemusí mít nutně sídlo v Královéhradeckém kaji, ale musí zde mít alespoň provozovnu)
  • bez ohledu na jejich právní formu (právní forma není omezena, může se jednat i o neziskové organizace či OSVČ)

Definice sociálního podniku:

Pro účely soutěže „Inspirativní sociální podnik“ je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl a naplňuje principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální). Podrobněji viz příloha Principy sociálního podnikání.

Přihlášení:

Zájemci se mohli přihlásit vyplněním soutěžního dotazníku do 30. června 2024.

 VYPLŇTE SOUTĚŽNÍ DOTAZNÍK

Dotazník je možné si prohlédnout ZDE. Jedná se pouze o náhled. Soutěžní dotazník musí být vyplněn v on-line systému. Pro přihlášení se také do kategorie Inspirativní sociální podnik - cena veřejnosti je zapotřebí ještě poslat jednu ilustrativní fotografii na email smetanova@cirihk.cz, která pak bude uvedena u stručné charakteristiky sociálního podniku na webu.

Harmonogram soutěže:

  • 01. 05. 2024 Vyhlášení soutěže
  • 01. 05. - 30. 06. 2024 Příjem přihlášek
  • 15. 07. - 25. 08. 2024 Hodnocení přihlášek odbornou porotou
  • 15. 07. - 25. 08. 2024 Hlasování veřejnosti
  • 01. 10. 2024 Slavnostní vyhlášení vítězů

Hlasování veřejnosti:

Od 15. 07. do 25. 08. 2024 bude možné hlasovat, jaký z přihlášených sociálních podniků vnímáte jako nejvíce inspirativní nebo se vám prostě nejvíce líbí.

Kontaktní osoba:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Jana Smetanová
telefon.:+420 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz

Výsledky 1. ročníku ocenění - rok 2023

 Výsledky

 Pravidla a náležitosti přihlášky pro rok 2024: