Statutární město Hradec Králové

Informace o signatáři

I. NÁZEV
Město Hradec Králové

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU

  • IČO: 00268810
  • Rok založení: 1973
  • Všeobecné činnosti veřejné správy
  • Signatář od roku: 2016

III. SÍDLO

  • Název ulice: Československé armády
  • Číslo popisné/evidenční: 408
  • PSČ: 502 00
  • Město: Hradec Králové

IV. KONTAKT

V. POPIS AKTIVIT

  • Statutární město Hradec Králové je jedním ze zakládajících signatářů Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Hlavním cílem aktivit je přispívat k naplnění Strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2020 a jejích cílů v oblasti zaměstnanosti, uplatnění na trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a jeho přirozeného centra – statutárního města Hradec Králové.

VI. REALIZOVANÉ AKTIVITY

  • Statutární město Hradec Králové realizuje aktivity zejména ve dvou oblastech. První oblastí je činnost Technologického centra, o.p.s., jehož je zřizovatelem a jehož prostřednictvím podporuje podnikatelské prostředí a vytváří podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových pracovních míst. Druhou oblastí je pak rozvoj vzdělávání v základních školách s ohledem na potřeby trhu práce. Statutární město je zřizovatelem 17 základních škol, kde se snaží podporovat zejména rozvoj technických předmětů a předmětů zaměřených na ICT.