Střední školy v kraji

V Královéhradeckém kraji působilo ve školním roce 2018/19 celkem 87 středních škol, z toho většinu (necelých 74 %) zřizoval Královéhradecký kraj. Druhým významnějším zřizovatelem v regionu je privátní sektor, který je zřizovatelem celkem 16 středních škol. Přičemž tři privátní střední školy uvedené v rejstříku škol nevzdělávaly ve školním roce 2018/19 žádné žáky.

Střední školy v Královéhradeckém kraji dle zřizovatele (k 1. 11. 2017)

Více informací naleznete na Školském informačním portálu Královéhradeckého kraje.

Oborovník pro školní rok 2020/2021 ke stažení zde.