Svaz průmyslu a dopravy ČR

Informace o signatáři

I. NÁZEV
Svaz průmyslu a dopravy České republiky

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU

 • IČO: 00536211
 • Rok založení: 1990
 • Právní forma: Zapsán jako organizace zaměstnavatelů v Rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 3148. SP ČR je registrován v Rejstříku transparentnosti EU. Registrační číslo 785320514128-81
 • Signatář od roku: 2016

III. SÍDLO

 • Název ulice: Freyova
 • Číslo popisné/evidenční: 948/11
 • PSČ: 190 00
 • Město: Praha 9 - Vysočany

IV. KONTAKT

 • Ing. Naděžda Vojtíšková
 • Regionální manažerka pro Liberecký a Královéhradecký kraj
 • Telefon: +420 225 279 881
 • Mobil: +420 733 643 520
 • e-mail: nvojtiskova@spcr.cz
 • webové stránky

V. POPIS AKTIVIT

 • Svaz průmyslu a dopravy se v oblasti vzdělávání věnuje prosazování návrhů a projednávání stanovisek hlavně ve vztahu k odborným školám, vysokým školám, zavádění prvků duálního vzdělávání na SŠ, polytechnické výchovy na ZŠ, tvorbě a prosazování Národní soustavy kvalifikací a tripartitního vyjednávání o strategii a budoucnosti školství.

VI. REALIZOVANÉ AKTIVITY

 • Živé knihovny povolání
 • Workshopy pro výchovné a kariérní poradce ZŠ a SŠ
 • Exkurze pro ZŠ a SŠ do firem