Trh práce a inovace

Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat.  Podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších v Královéhradeckém kraji se pohyboval na 10. místě v porovnání s ostatními kraji - za 3. čtvrtletí roku 2022 byla míra ekonomické aktivity 58,6 %. 

V únoru 2023 dle hodnoty obecné míry nezaměstnanosti – 3,3 % zaujímal Královéhradecký kraj 7. místo mezi kraji. Podíl nezaměstnaných osob zůstává dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem (3,9 %) a nižší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu zaznamenán například v Plzeňském kraji (3 %) Zlínském kraji (3 %) a Pardubickém kraji (3,1 %).