Trh práce a inovace

Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat.  Podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších v Královéhradeckém kraji je 9. nejvyšší ve srovnání se zbylými kraji ČR (za 3. čtvrtletí v roce 2020 byla míra ekonomické aktivity 58,5 %). 

V lednu 2021 dle hodnoty obecné míry nezaměstnanosti – 3,3 % zaujímal Královéhradecký kraj 2. místo mezi kraji. Podíl nezaměstnaných osob zůstává dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem (4,3 %) a nižší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu zaznamenán pouze v Pardubickém kraji - 3,2 %.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.