Trh práce a inovace

Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat.  Podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších v Královéhradeckém kraji je 7. nejvyšší ve srovnání se zbylými kraji ČR (v roce 2019 míra ekonomické aktivity 60 %). 

Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod průměrem celého Česka. Dle hodnoty obecné míry nezaměstnanosti – 2,5 % zaujímal kraj v únoru 2020 čtvrtou nejlepší pozici.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.