Trh práce a inovace

Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat.  Podíl počtu zaměstnaných na počtu osob 15letých a starších v Královéhradeckém kraji je 9. nejvyšší ve srovnání se zbylými kraji ČR (za 3. čtvrtletí v roce 2020 byla míra ekonomické aktivity 58,5 %). 

V únoru 2022 dle hodnoty obecné míry nezaměstnanosti – 2,9 % zaujímal Královéhradecký kraj 4. místo mezi kraji. Podíl nezaměstnaných osob zůstává dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem (3,5 %) a nižší podíl nezaměstnaných osob byl v lednu zaznamenán v Pardubickém kraji (2,6 %), hl. město Praha (2,7 %) a Zlínském kraji (2,8 %).


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.