Trh práce a inovace

Královéhradecký kraj patří k regionům s nižší mírou ekonomické aktivity obyvatelstva ve věku 15+ a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem Česka a v korelaci se stárnutím obyvatel kraje bude pravděpodobně tento trend přetrvávat. Podíl ekonomicky aktivní populace v Královéhradeckém kraji je 8. nejvyšší ve srovnání se zbylými kraji ČR (v roce 2017 se jednalo o 50,5 % z celkového počtu obyvatel), trhu práce se tedy účastní zhruba polovina obyvatelstva. 

Míra nezaměstnanosti se v kraji pohybuje dlouhodobě pod průměrem celého Česka. Dle hodnoty obecné míry nezaměstnanosti – 2,31 % zaujímal kraj v roce 2018 čtvrtou nejlepší pozici, a tento klesající trend stále pokračuje (říjen 2019 = míra nezaměstnanosti 2,1 %).


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.