Úřad práce

Informace o signatáři

I. NÁZEV
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Hradci Králové

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SUBJEKTU

  • IČO: 72496991
  • Rok založení: 2011
  • Právní forma: organizační složka státu
  • Zakládající signatář Paktu

III. SÍDLO

  • Ulice: Dobrovského
  • Číslo popisné/evidenční: 1278/25
  • PSČ: 170 00
  • Město: Praha 7

Kontaktní adresa: Wonkova 1142, 502 00 Hradec Králové

IV. KONTAKT

V. POPIS AKTIVIT

  • Monitoring a ovlivňování trhu práce v kraji, zprostředkování zaměstnání, zajišťování poradenství a rekvalifikací, vyplácení nepojistných sociálních dávek, realizace aktivní politiky zaměstnanosti, tvorba statistik a analýz

VI. REALIZOVANÉ AKTIVITY