Vyhodnocení indikátorů krajské RIS3 strategie

Mapování výzkumného a inovačního potenciálu je klíčovou aktivitou pro zajištění optimálního rozvoje výzkumu, vývoje a inovací v Královéhradeckém kraji. V této sekci Vám přinášíme vybrané důležité závěry vycházející především ze statistických ukazatelů VaVaI.

Vybrané závěry:

  • analytických prací pro aktualizaci krajské RIS3 strategie
  • analýzy inovačního prostředí kraje
  • mapování inovační kapacity v Královéhradeckém kraji (INKA 2018)
  • průběžné zprávy o vyhodnocení efektů realizovaných intervencí krajské RIS3 strategie

Vybrané ekonomické ukazatele Královéhradeckého kraje ve srovnání s NUTS II Severovýchod

Silné výzkumné a inovační obory v Královéhradeckém kraji

Nezaměstnanost absolventů středních a vysokých škol v Královéhradecké kraji dle místa bydliště

Produktivita práce firem v Královéhradeckém kraji dle typu vlastníka

Význam průmyslu v Královéhradeckém kraji

Poblémy firem v rámci inovačních procesů

 

 Celá publikace je ke stažení zde.