Výzkum, vývoj a inovace

Komplexně rozvíjíme výzkumný a inovační systém Královéhradeckého kraje, posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním  rozvoji a vytváříme prostředí pro posílení konkurenceschopnosti kraje.

  • Připravujeme Královéhradecký kraj na programové období EU 2014+ v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • Zpracovali jsme Krajskou přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky za Královéhradecký kraj
  • Podílíme se na řízení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje a Regionálním inovačním fondu Královéhradeckého kraj