Vzdělávací moduly

Sociální podnikání – úvod do problematiky
V dubnu 2016 se uskutečnil vzdělávací seminář zaměřený na problematiku Sociálního podnikání. Zúčastněným byla představena filozofie sociálního podnikání a definovány základní principy a cíle fungování sociálního podniku. Seminář byl vedený Ing. Jarmilou Menšíkovou ze sociálního podniku Ergotep, který zaměstnává zdravotně postižené osoby a nesl název Sociální podnikání I – Úvod do problematiky.
Program ke stažení

Personalistika – úvod do problematiky
V rámci kurzu Personalistika – úvod do problematiky, byli účastníci seznámeni se zásadami personálního řízení sociálního podniku. Lektorem tohoto kurzu byla Petra Černá, která v sociálním podniku Ergotep působí na pozici personalistky. Zájemcům o dané téma představila obecná specifika personálního řízení v sociálních firmách a prostřednictvím příkladů z vlastní praxe zmínila také konkrétní personalistická opatření.
Program ke stažení

Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP
Jako Regionální centrum podpory sociálního podnikání jsme dne 21.12.2016 pořádali vzdělávací seminář na téma Sociální podnikání a podnikatelský plán ve vztahu k výzvám IROP. Tento seminář byl přednostně určen pro žadatele do některé z výzev Integrovaného regionálního operačního programu na podporu sociálního podnikání. Jeho cílem bylo zorientovat se v podmínkách výzev v oblasti sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu a to hlavně ve vztahu k podnikatelském plánu, který je povinou přílohou žádosti o podporu. Vzhledem k tomu, že o tento vzdělávací seminář byl velký zájem a někteří se ho nemohli z časových nebo jiných důvodů zúčastnit, proběhl ještě jednou, a to 16.1.2017.

Program ke stažení

 

Marketing sociálních podniků
Vzdělávací seminář na téma marketing sociálních podniků se uskutečnil 19.12.2017. Cílem tohoto semináře bylo pochopení uplatnění organizace na zájmových trzích v souvislosti s jejich marketingovou koncepcí. Poznání zájmových trhů, definování cílových skupin a stanovení silných a slabých stránek produktu, příležitostí a ohrožení firmy a jejího podnikání. Lektorkou tohoto semináře byla Bohdana Kašparová, expertka na komunikaci a marketing v oblasti sociálního podnikání v rámci projektu MPSV.

Program ke stažení