Poradenství

Délka trvání: 3 pracovní dny
Časový rozsah: 12 hodin
Místo konání: kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky – Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín


Organizace:

Zaregistrovaní zájemci budou rozděleni do jednotlivých skupin dle místa svého bydliště. O umístění a termínu poradenských aktivit budou účastníci včas informováni e-mailem.

Poradenství bude probíhat interaktivní formou ve skupinách v počtu maximálně 15 osob.

Pro účastníky je každý den zajištěno malé občerstvení a pitný režim.


Obsah programu:

Poradenské aktivity jsou zaměřeny na získání potřebných dovedností a znalostí vyžadovaných při vstupu na trh práce. Účastníci se dozví a vyzkouší:

1. Vyhledávání pracovních příležitostí

 • co potřebuji vědět, když hledám práci
 • kde a jak ji mám hledat
 • čemu se vyvarovat a na co si dát pozor při hledání práce
 • jaké existují pracovní portály

2. Jak správně napsat životopis a motivační dopis

 • zásady při psaní životopisu
 • význam a potřebnost životopisu jako součást základního portfolia uchazeče o zaměstnání
 • co do životopisu nepatří
 • základní a doplňkové části životopisu, jeho struktura
 • druhy životopisů vč. ukázek
 • průvodní dopis, motivační dopis a rozdíly mezi nimi
 • co má motivační dopis obsahovat
 • vzory a ukázky motivačních dopisů
 • praktické vyzkoušení a zpětná vazba

3. Příprava na pracovní pohovor

 • co si zjistit před pohovorem
 • co s sebou na pohovor
 • základní pravidla při příchodu na pohovor
 • příprava na typické otázky
 • co může zaměstnavatel ještě požadovat při pohovoru
 • jaké si připravit otázky na zaměstnavatele
 • praktické ukázky a zpětná vazba

4. Finanční gramotnost

 • naše finance v průběhu života
 • plánování osobních financí
 • bankovní účet, platební karty
 • tvorba rozpočtu
 • rezervy pro případ nouze
 • investice a jejich čerpání
 • půjčky, úvěry
 • nekalé praktiky, dluhová past, osobní finanční krize
 • praktické příklady, ukázky

5. Základy pracovního práva

 • zdroje pracovního práva
 • pracovněprávní vztahy
 • povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
 • vznik pracovního poměru
 • pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • doba trvání pracovního poměru, zkušební doba
 • agentury práce
 • mzda a plat
 • postihy
 • způsoby ukončení pracovního poměru
 • povinnosti zaměstnavatele při skončení zaměstnání
 • nelegální práce
 • praktické příklady, ukázky

Certifikát:
Na závěr každý účastník poradenských aktivit obdrží Certifikát o absolvování poradenských aktivit, na kterém bude mít uveden počet hodin a názvy sekcí, které absolvoval.