Zaměstnaný absolvent

 

Základní informace o projektu 
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005646
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu:  Centrum investic, rozvoje a inovací
Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 110 650,00 Kč
Dotace: 8 655 117,50 Kč
Doba realizace: 1. února 2017 – 30. listopadu 2018

Cílová skupina:
Absolventi středních škol a vyšších odborných škol mladší 25 let z Královéhradeckého kraje.

Cíl projektu:
Zvýšit zaměstnatelnost absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

Dílčí cíle:

  • zajištění odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole, propojení spolupráce mezi školou a firmou;
  • získání prvních pracovních zkušeností a návyků u absolventů;
  • zvýšení pracovního uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných praxí žáků realizovaných bezprostředně po absolutoriu na střední nebo vyšší odborné škole. Tyto praxe umožní mladým lidem získat první pracovní zkušenosti a návyky a přispívají tak k dalšímu pracovnímu uplatnění těchto osob. Odborným praxím předchází poradenské aktivity zaměřené na oblasti týkající se vstupu do zaměstnání a orientace na trhu práce.

Projekt umožní zajistit odborné praxe pro přibližně 150 osob v celkové délce 2 – 3 měsíce u vhodných zaměstnavatelů a poradenské aktivity v oblastech týkajících se vstupu do zaměstnání pro přibližně 250 osob v rozsahu 12 hodin.

Aktivity projektu:
Projekt nabízí dvě hlavní aktivity:

Projekt ukončen 30.11.2018.

Kontakt:
Mgr. Jana Hanušová
Místnost: N2.09
Telefon: 495 817 840, 775 553 929
E-mail: hanusova@cirihk.cz

Sledovat nás můžete také na Facebooku.