Zapojte se

Nabízí Vaše firma produkty a služby v režimu náhradního plnění?

nebo

Jste sociálním podnikem a chcete prezentovat svoji činnost?

Zapojte se do interaktivní databáze a tištěného katalogu s nabídkou výrobků a služeb sociálních podniků a firem poskytujících náhradní plnění z Královéhradeckého kraje.

Pro koho je služba určena: Firmy a instituce, které mají zájem odebírat výrobky a služby od sociálních podniků a poskytovatelů náhradního plnění z Královéhradeckého kraje.

Podmínky zařazení: Sociální podniky a subjekty poskytující náhradní plnění se sídlem či provozovnou v Královéhradeckém kraji.

Plošná aktualizace katalogu probíhá 1x ročně. Možnost průběžně si spravovat svůj profil firmy, není to však podmínkou.

Registrace


Na koho se obrátit:

  • podnikani@cirihk.cz
  • Ing. Jana Smetanová, tel.: +420 724 971 702
  • Mgr. Jana Hanušová, tel.: +420 775 553 929