ESG inkubátor sociálních podniků

Rádi bychom vás pozvali do ESG inkubátoru sociálních podniků, kde spojujeme inovativní podnikatelské myšlenky s udržitelností a společenským dopadem. Záleží vám na životní prostředí a společnosti, ve které váš podnik sídlí? Chcete rozvíjet vaše podnikání více udržitelně? Rádi byste dali vaší firmě nový impuls, kam se rozvíjet a jak si získat nové zákazníky a (nejenom) obchodní partnery? Přihlaste se do ESG sociálního inkubátoru a my se vás pokusíme správně nasměrovat.

Jak se přihlásit:

 • nejpozději do 28. 3. 2024 je nutné vyplnit on-line přihlášku - obsah přihlášky si můžete před vyplněním prohlédnout v příloze;
 • následně bude přihláška posouzena odbornou hodnotící komisí;
 • poté vám bude zasláno stanovisko hodnotící komise;
 • v případě kladného stanoviska komise dojde k uzavření smlouvy o spolupráci. 

Podat přihlášku do ESG inkubátoru můžete zde:

 

Podmínky přihlášení do inkubátoru:

 • přihlášený podnikatelský subjekt má právní formu
 • předmět podnikání, který je obsahem žádosti je/bude provozován na území Královéhradeckého kraje
 • přihlášený podnikatelský subjekt je sociálním podnikem nebo se jím plánuje v nejbližší době stát

Co všechno firma v rámci inkubace obdrží:

 • zpracování ESG reportu včetně strategie udržitelnosti podniku
 • mentoring zkušených expertů v dané oblasti
 • vzdělávání formou e-learningu i prezenčně
 • exkurzi do zkušeného sociálního podniku, který podniká udržitelně

Harmonogram:

Proč inkubátor vznikl:

 • zvyšování udržitelnosti a konkurenceschopnosti sociálních podniků v KHK v pilířích ESG prostřednictvím nefinančního reportingu (ESG reportingu)

 • podpora rozvoje stávajících sociálních podniků podnikajících na území KHK směrem k vyšší udržitelnosti, investice do opatření vedoucí ke zvyšování udržitelnosti

 • podpora vzniku nových sociálních podniků v KHK podnikajících v souladu s principy ESG

Přínosy pro Královéhradecký kraj:

Rozvoj sociálního podnikání v KHK a jejich celospolečenského dopadu jako je zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce, rozvoj místní ekonomiky, pozitivní dopad na životní prostředí atd. Zvyšování konkurenceschopnosti sociálních podniků z Královéhradeckého kraje.

Definice sociálního podniku:

Pro účely poskytnutí podpory prostřednictvím sociálního inkubátoru Královéhradeckého kraje je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl. Sociální podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální). Podrobněji viz příloha Principy sociálního podnikání.

Kontaktní osoba:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Jana Smetanová
telefon.:+420 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz