Inkubátor sociálních podniků - medailonky expertů

 

Bohdana studovala Marketingové a sociální komunikace, Public Relations, Komunikační a mediální studia. Pracovala na obchodních a manažerských pozicích. Již 30 let se věnuje interpersonální komunikaci. Jako manažerka pracovala v nadnárodních společnostech, především ve společnosti Lagardere Active ČR. Spolupracuje s Institutem interní komunikace a Marketingovým institutem, s Technologickým centrem Hradec Králové, s Ministerstvem práce a sociálních věcí a učí na Univerzitě Hradec Králové.
Specializuje se na Business idea, podnikatelský záměr, Lean Canvas, marketing, marketingová komunikace, mediální komunikace, Public Relations, komunikace na trzích B2B, B2C, B2E, strategická interní komunikace, Employer Branding, taktika a operativa v interní komunikaci, interpersonální komunikace, manažerská komunikace, obchodní komunikace, řízení prodeje, komunikace na pracovišti, týmová komunikace, event marketing, relationship marketing, etiketa, osobní rozvoj, self a time management a další soft skills.

 

Petr absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dlouhá léta působí v oblasti řízení projektů a poradenství. Jeho profesní kariéra zahrnuje podnikatelskou činnost, výuku na vysokých školách a práci v neziskovém sektoru. Je zakladatelem a předsedou správní rady společnosti OCCASIO o.p.s. Působí jako expert pro Ministerstvo práce, sociálních věcí ČR, Technologickou agenturu ČR, aj.
Specializuje se na finanční řízení, finanční plánování a investiční rozhodování, zdroje financování, podnikatelské plánování, strategické plánování, krizový management. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti tvorby a implementace projektů financovaných z EU fondů a EHP/Norských fondů.

 

Karel absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 15 let pracoval ve veřejné sféře, zejména na Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od roku 2013 působí jako výkonný ředitel v Mezinárodní obchodní komoře a současně se zabývá oblastí zaměstnanosti se specializací na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sociální podnikání. Více jak 10 let spolupracoval se sociálním podnikem Ergotep, d.i. a spolupracoval jako mentor s nadací VIA.
Specializuje se na právní aspekty integračního sociálního podnikání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zaměstnávání cizinců, poradenství, mentoring a vzdělávání na míru pro sociální podniky a zaměstnavatele OZP.

 

Jan absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působí jako konzultant a mentor pro začínající podnikatele i zaběhlé firmy. Má profesní zkušenosti také v mezinárodním obchodě v oblasti prodeje & péče o zákazníky, částečně také organizaci malosériové výroby
Specializuje se na podnikatelské plánování, business plány, finanční, tržní či statistické analýzy, finanční plánování, zdroje financování.

 

Jana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2007 působí v regionální rozvojové agentuře Centrum investic, rozvoje a inovací na pozici odborné specialistky v oblasti sociálního podnikání. Od roku 2015 je koordinátorkou Regionálního centra podpory sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Podílí se na zpracování strategických dokumentů Královéhradeckého kraje a přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů EU.
Specializuje se na strategické plánování, individuální podporu stávajícím i budoucím sociálním podnikatelům v oblasti teorie sociálního podnikání, vícezdrojový financování, poradenství v oblasti psaní žádostí se zaměřením na EU fondy, regionální, národní a mezinárodní dotační zdroje.

 

Jana absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jako konzultantka pracovala ve společnostech v soukromém i veřejném sektoru. Spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj a místními akčními skupinami.  
Specializuje se na strategické plánování, individuální podporu stávajícím i budoucím podnikatelům, zdroje financování, zpracování národních, regionálních analýz, návrhy rozvojových koncepcí, strategií, lektorování v oblasti strategického plánování a přípravy projektů se zaměřením na EU fondy, regionální, národní a mezinárodní dotační zdroje.