Inkubátor sociálních podniků

 

Chcete začít podnikat v oblasti sociálního podnikání na území Královéhradeckého kraje? Již takto podnikáte, ale nevíte jak se posunout dál? Přihlaste se do sociálního inkubátoru a my se vás pokusíme správně nasměrovat.

Jak se přihlásit:

 • nejpozději do 19.1.2024 je nutné vyplnit on-line přihlášku - obsah přihlášky si můžete před vyplněním prohlédnout v příloze;
 • následně bude přihláška posouzena odbornou hodnotící komisí;
 • zaslání stanoviska hodnotící komise;
 • v případě kladného stanoviska komise uzavření smlouvy o spolupráci. 

Podat přihlášku do inkubátoru můžete zde:

Informace o mentorech se dozvíze zde:

Podmínky přihlášení do inkubátoru:

 • přihlášený podnikatelský subjekt má právní formu
 • předmět podnikání, který je obsahem žádosti je/bude provozován na území Královéhradeckého kraje
 • přihlášený podnikatelský subjekt je sociálním podnikem nebo se jím plánuje v nejbližší době stát

Co všechno firma v rámci inkubace obdrží:

 • Mentoring zkušených expertů v dané oblasti
 • Vzdělávání formou e-learningu i prezenčně
 • Exkurzi do zkušeného sociálního podniku

Harmonogram:

Proč inkubátor vznikl:

 • podpoří vznik nových sociálních podniků v Královéhradeckém kraji
 • napomůže posunu prostých zaměstnavatelů OZP („chráněných dílen“) k sociálním podnikům
 • podpoří vlastní podnikatelské aktivity znevýhodněných skupin na trhu práce
 • umožní rozvoj stávajících sociálních podniků podnikajících na území kraje

Přínosy pro Královéhradecký kraj:

Rozvoj sociálního podnikání v KHK a jejich celospolečenského dopadu jako je zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce, rozvoj místní ekonomiky, pozitivní dopad na životní prostředí atd.

Definice sociálního podniku:

Pro účely poskytnutí podpory prostřednictvím sociálního inkubátoru Královéhradeckého kraje je za sociální podnik považován subjekt, který naplňuje veřejně prospěšný cíl. Sociální podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání (ekonomické, sociální, environmentální a lokální). Podrobněji viz příloha Principy sociálního podnikání.

Kontaktní osoba:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Jana Smetanová
telefon.:+420 724 971 702
e-mail: smetanova@cirihk.cz