Platforma integračních sociálních podniků

O co se jedná:

 • Volné uskupení integračních sociálních podniků bez právní subjektivity.
 • Funguje pod Regionální stálou konferencí Královéhradeckého kraje jako jedna z jejích aktivit.
 • Centrum investic, rozvoje a inovací plní funkci jejího sekretariátu prostřednictvím Regionálního centra podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje.

Dlouhodobé cíle platformy:

 • Vytvořit uskupení integračních sociálních podniků sdílejících stejný hodnotový základ a stejnou vizi pro zaměstnávání a integraci osob ze znevýhodněných cílových skupin na trhu práce.
 • Vytvořit prostor pro komunikaci, spolupráci a sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy platformy.
 • Společně postupovat a komunikovat vůči stakeholderům
 • Zajistit si sdílené služby pro členy platformy (např. možnosti financování, právní poradenství)
 • Navázat a rozvíjet spolupráci se zahraničními partnery zabývajícími se tématem sociální podnikání včetně možnosti spolupráce na tvorbě realizaci mezinárodních projektů.

Prioritní oblasti k řešení:

 1. Chráněný trh práce
 2. Integrační sociální podnikání
 3. Společensky odpovědné veřejné zadávání

 

V případě, že byste měli zájem se zapojit do činnosti Platformy, kontaktujte prosím Ing. Janu Smetanovou na email smetanova@cirihk.cz.