Role OSPOD při řešení situace ohrožených dětí a rodin - ZRUŠENO

Datum konání akce
28. 4. 2022 (10:00 - 11:00)

Anotace:

V současné době MPSV realizuje systémový projekt „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“, v rámci kterého je mimo jiné poskytována přímá metodická podpora pracovníkům OSPOD při vyhodnocování situace ohrožených dětí a rodiny a plánování adekvátní podpory. Kolegové realizačního týmu aktivity „Přehodnocení situace dětí v ústavní péči“  Vám přiblíží činnost OSPOD a roli sociálních pracovníků v systému SPOD v kontextu spolupráce s dalšími relevantními aktéry zapojenými do řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny.

Lektor:

realizační tým Ministerstva práce a sociálních věcí

Základní informace:

  • na webinář se nemusíte registrovat.
  • webinář je předtočen, nejedná se o živé vysílání
  • po odvysílání webinář zůstane zveřejněn na YouTube kanálu Projekt Podpora sociálního bydlení a je možné si ho kdykoliv přehrát
  • bližší informace budou zveřejněny také na webu nebo facebookové stránce Sociální bydlení v ČR
  • materiály k webinářům jsou k dispozici na webu
  • webinář pořádá projekt MPSV Podpora sociálního bydlení a projekt Platformy pro sociální bydlení Podpora přístupu Housing First v ČR. Oba projekty jsou financovány za podpory Operačního programu Zaměstnanost.