Vzdělávání v oblasti sociálního podnikání

Realizovali jsme již řadu vzdělávacích aktivit pro rozvoj sociálních podniků v našem kraji, ať už se jedná o řadu úspěšných workshopů a seminářů k problematice sociálního podnikání, které pomáhaly jednak v rozvoji sociálního podnikání v kraji, tak i k navázání spolupráce mezi sociálními podniky a dalšími hráči v regionu. Velký ohlas mají pravidelné veletrhy sociálního podnikání, které se pořádají každoročně od roku 2017. Nezůstáváme však jen v teoretické rovině. Pravidelně pořádáme exkurze do významných inspirativních sociálních podniků nejen v našem Královéhradeckém kraji. Pod naší taktovkou se uskutečnila série prezenčních vzdělávacích kurzů, které pomohly sociálním podnikům a potenciálním budoucím podnikatelům zorientovat se v tématech, jako je personalistika v této speciální rovině trhu práce, tvorba podnikatelského plánu nebo třeba marketing. Naší prioritou, které se věnujeme v dnešních dnech, je tvorba on-line vzdělávacího kurzu, který interaktivní formou obsáhne vše důležité v oblasti sociálního podnikání.